For better experience open internet connection

Nordijske poti

Šmarješke toplice

Nordijska pot

Nordijska pot otok Tržič

2/4

6.4km

213m

153m

1,5h

Opis poti

Prijeten potep z nordijskimi palicami lahko združimo z raziskovanjem bogate naravne dediščine. Nordijska pot otok Tržič nas popelje do reke Krke, edine slovenske reke, ki v strugi ustvarja lehnjak. Karbonatne kamnine in ugodna klima pogojujejo nastajanje lehnjaka, ki se v Krki izloča v obliki pregrad, pragov, jezov in otokov. Otok Tržič pri Dolenjem Kronovem je največji izmed njih. Ob nizkem vodostaju v poletnem času lahko zavihate hlačnice in prebredete Krko do otoka Tržiča in najbolj vztrajni boste za nagrado opazili ptička vodomca, ki domuje na tem območju.

Za vsebino sta odgovorni Občina Šmarješke Toplice in Terme Krka, d. o. o., Novo mesto, Terme Šmarješke Toplice. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa za razvoj podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Fotografije: Arhiv Občine Šmarješke Toplice in Arhiv Term Krka d. o. o., Novo mesto.

Višinski profil

English